Đậu phộng muối lột vỏ 55g

Thành phần: đậu phộng, dầu thực vật, muối tinh luyện.

Dây chuyền sản xuất: được sản xuất theo công nghệ đặc biệt của Tân Đô với máy móc thiết bị của Malaysia.  Sản lượng: 40tấn/ngày